Find a church

Search for a fascinating place to visit, or see the variety of churches, chapels and meeting houses we have supported.

Santes Fair

Abertawe, Glamorgan | SA1 3LP

Mae Eglwys St Mair yn adeilad unigryw sydd â’r fraint o fod yn berchen ar nifer o enghreifftiau o gelfyddyd a ffenestri lliw cyfoes a thrawiadol.

Ein Harglwyddes Seren Y Môr a Santes Gwenfrewi

Amlwch, Anglesey | LL68 9ED

Mae Ein Harglwyddes, Seren Y Môr a Santes Gwenfrewi yn eglwys arloesol, eiconig o’r 1930au. Fe’i cynlluniwyd gan bensaer Eidalaidd a fu’n garcharor rhyfel. Priododd y pensaer Gymraes, gan ymgartrefu yng Nghonwy.

Yr Eglwys Norwyaidd

Bae Caerdydd, City of Cardiff | CF10 4PA

Anaml iawn y gwelwch yng Nghymru eglwys sydd â chladin pren gwyn – ac mae gan yr Eglwys Norwyaidd stori unigryw i’w hadrodd, yn ogystal â chysylltiad ag un o hoff awduron plant y byd: Roald Dahl.

Sant Andreas yr Apostol

Y Beifil, Pembrokeshire | SA41 3XN

Credir bod hon yn eglwys ganoloesol a gafodd ei hailadeiladu yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, er nad oes unrhyw olion gweladwy o’r cyfnod cynnar hwn wedi goroesi.

Capel St Gofan

Bosherston, Pembrokeshire | SA71 5DR

Dyma le i fod yn un â’r hynafiaid a’r ysbrydion; man pererindota canoloesol mewn lleoliad dramatig yng nghesail y clogwyn uwchlaw Môr yr Iwerydd - ac mae’n rhaid dilyn rhes o risiau cerrig hynafol i’w gyrraedd.

Cadeirlan Aberhonddu

Aberhonddu, Powys | LD3 9DP

Mae’r Gadeirlan yn estyn croeso i bawb sy’n dod heibio – boed os ydych yn dwrist sy’n ymweld, yn addolwr sydd yno i offrymu eich gweddïau personol neu i oleuo cannwyll, neu yn rhywun sydd â diddordeb arbennig mewn hanes, pensaernïaeth neu ffenestri lliw.

Cadeirlan Tyddewi

Tyddewi, Pembrokeshire | SA62 6RD

Mae cadeirlan Tyddewi yn lle cysegredig, addoldy a chyrchfan pererinion a saif ar fraich o dir godidog yn Sir Benfro, ar lan Môr yr Iwerydd. Fe’i codwyd ar safle mynachlog a sefydlwyd yn y chweched ganrif gan Dewi Sant, Nawddsant Cymru.

Eglwys y Forwyn Fair

Capel y Ffin, Powys | NP7 7NP

Lleolir eglwys Sant Mair, Capel y Ffin yn nyffryn cudd yr afon Honddu, gyda’r Mynyddoedd Du i’r gorllewin iddi a Chlawdd Offa i’r dwyrain. Mae’n fan lle mae celfyddyd a thirwedd yn ymdoddi i’w gilydd – ac nid yw’n syndod felly iddi ddenu arlunwyr a beirdd am ganrifoedd.

St Tysilio

Porthaethwy, Anglesey | LL59 5EA

Mae eglwys St Tysilio wedi sefyll ar yr ynys ers y 1400au, eto’i gyd, nid oes unrhyw syniad pwy a’i hadeiladodd - na chwaith paham.

Nederlandse Kerk

City of London, Greater London | EC2N 2HA

The Dutch Church is a reformed church on the site of the 13th century Augustinian friary, the original building granted to Protestant refugees for their church services in 1550 was destroyed during the London Blitz.

St Michael Cornhill

City of London, Greater London | EC3V 9DS

The church lies over the remains of the Basilica, the northern most part of the great Roman Forum built in the first century AD.

St Paul

Grangetown, City of Cardiff | CF11 7LA

Mae gwaith y pensaer John Coates Carter yn gyfrinach sydd wedi ei chadw’n ddiogel. Mae ei adeiladau’n ymgorffori y Mudiad Celfyddyd a Chrefft ar ddechrau’r ugeinfed ganrif – a dywedir bod eglwys St Paul ymhlith y gorau o’i eglwysi cynnar sydd wedi goroesi.