CeredigionMWNTChurchHolyCross(©crowncopyright2020)2 ©CrownCopyright2020

Cael Cymorth: Cymru

Croeso

Rydym am eich cefnogi chi i gadw eich eglwys, eich capel neu’ch tŷ cyfarfod ar agor, ei gynnal mewn cyflwr da a sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio. Ar y dudalen hon, gwelwch ddolenni i adnoddau a hyfforddiant i'ch helpu chi i wneud hyn.

Cysylltu â ni

Diolch i gyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, mae gennym swyddog cymorth penodedig, wedi’i leoli yng Nghymru, sydd wrth law i’ch helpu gyda chyngor a hyfforddiant. Gallwch chi e-bostio Gareth yn: Gareth.Simpson@nationalchurchestrust.org

Gareth Simpson, of the National Churches Trust, standing in front of a stone wall
RCADC

Dewch i gwrdd â Gareth

“Shwmae, rwy’n byw yn Ne Cymru, gyda chysylltiadau cryf â Cheredigion a Sir Benfro. Cymro Cymraeg ail iaith ydw i, gyda gwybodaeth dda o Gymru gyfan, o fynd ar daith a cherdded ar y bryniau, sy’n ddiddordeb brwd. Mae gen i 20 mlynedd o brofiad o waith cefnogi a datblygu cymunedol, gan weithio gyda phrosiectau llawr gwlad a gwirfoddolwyr. Mae hyn yn cynnwys y sectorau ffydd, cefn gwlad, bwyd a diod, gofal plant ac addysg. Rwy’n edrych ymlaen at fynd allan a chwrdd â chi yn eich eglwys, eich capel a’ch cymuned.”

How we can help you

St Marchar Catedral Aberdeen, works
(c) LDN Architects

Find out more about our grants

Whether you are looking to repair your roof, install a kitchen or accessible toilets, clear asbestos or simply need help undertaking regular essential maintenance to your building, we offer a range of grants to suit the size and needs of your project. We also have a special Cherish grant – created especially to help Welsh places of worship.

checking exterior of wall

Maintenance and project advice

From how to develop and manage a church building project, to keeping your church in good condition by regular maintenance, you can find out about the key things you need to do to look after your church building.

LincolnshireTATTERSHALLHolyTrinity(explorechurches.org)10
ExploreChurches

Tourism support

Many churches, chapels and meeting houses were built to be at the heart of their communities; to be busy and used by all. There are many ways to ensure that this is still the case. Discover how to create the perfect welcome, tell your story and more.

What's on?

Our team runs events and training to help with everything from fundraising and tourism support to how to apply for a grant. You can also view the full list of training events that the National Churches Trust will be running this year.

How we're helping places of worship

PowysCARNOStJohnBaptist(grassrootsgroundswellCC-BY-2.0)1
GrassrootsGroundswell

Find out more about Cherish

Cherish includes training, support, advice and funding for places of worship in Scotland, Wales and North West England (Cumbria, Lancashire and Greater Manchester).

PowysMALLWYDStTydecho(explorechurches.org)23
ExploreChurches

For Churches

'For Churches', our new strategy, is an ambitious plan setting out the ways in which we will support churches across the UK for the next three years.

National Lottery Heritage Fund acknowledgement stamp in Welsh