FAVOURITECHURCHRonyRobinson

All Saints

'The last Norman church built in Derbyshire, in 1923'.

Totley, Yorkshire

Oriau agor

Sorry, there are no regular opening times for this church.

Cyfeiriad

Totley Hall Lane
Totley
Yorkshire
S17 4AA

Prior to 1923 Totley was part of Dore parish.  All Saints was built on land donated by William Aldam Milner and his wife of Totley Hall. The chancel is dedicated to the memory of  their younger son Roy who was killed in action in World War I.

 • Glorious furnishings

 • Fascinating churchyard

 • Enchanting atmosphere

 • Captivating architecture

 • Walkers & cyclists welcome

 • Space to secure your bike

 • Parking within 250m

 • On street parking at church

 • Level access to the main areas

 • Dog friendly

 • Accessible toilets nearby

 • Church of England

Contact information

Other nearby churches

Eglwys Crist

Yr Orsedd, Clwyd

Adeiladwyd yr eglwys gyntaf ar y safle hwn yn 1841, ond fe’i difrodwyd yn ddifrifol gan dân. Yn ôl yr hanes, ym mis Mai 1891, cynhaliodd y Ficer ‘briodas yn yr adfeilion’.

St Deiniol

Penarlâg, Flintshire

Mae eglwys wedi’i chysegru i Sant Deiniol wedi sefyll ar y safle hwn ers y chweched ganrif. Mae’r gynulleidfa’n ymfalchïo yn y cysylltiad rhwng yr eglwys a theulu y Prif Weinidog Fictoraidd, William Ewart Gladstone.