WorcestershireCHADDESLEYCORBETTStCassian(philippankhurstCC-BY-SA2.0)1 PhilipPankhurst

St Cassian

An important village church east of Kidderminster.

Chaddesley Corbett, Worcestershire

Oriau agor

St Cassian's is usually open during daylight hours.

Cyfeiriad

Hoo Road
Chaddesley Corbett
Worcestershire
DY10 1LP

There is evidence of Norman origins, the work of later periods includes an excellent 14th century Decorated chancel. The 12th century font is also beautiful.

The church was restored by Sir GG Scott in the 19th century.

A Grade I Listed Building it features both in Simon Jenkin's England's 1000 Best Churches and Betjeman's Best British Churches, 2011 Edition.

 • Wildlife haven

 • Spectacular stained glass

 • Social heritage stories

 • National heritage here

 • Magnificent memorials

 • Glorious furnishings

 • Fascinating churchyard

 • Famous connections

 • Enchanting atmosphere

 • Captivating architecture

 • Walkers & cyclists welcome

 • Space to secure your bike

 • Parking within 250m

 • On street parking at church

 • Level access to the main areas

 • Dog friendly

 • Accessible toilets nearby

 • Church of England

Contact information

Other nearby churches

San Steffan

Hen Faesyfed, Powys

Er iddi gael ei llosgi yn ystod Gwrthryfel Glyndŵr yn 1401, mae gan Eglwys Sant Steffan hanes cystal ag unrhyw gastell, gyda chroglen ganoloesol brin ac organ a all fod yr hynaf yn y DU.

Eglwys y Forwyn Fair

Capel y Ffin, Powys

Lleolir eglwys Sant Mair, Capel y Ffin yn nyffryn cudd yr afon Honddu, gyda’r Mynyddoedd Du i’r gorllewin iddi a Chlawdd Offa i’r dwyrain. Mae’n fan lle mae celfyddyd a thirwedd yn ymdoddi i’w gilydd – ac nid yw’n syndod felly iddi ddenu arlunwyr a beirdd am ganrifoedd.

Sant Isw

Petrisw, Powys

Cyrhaeddir yr eglwys hon trwy deithio naill ai ar hyd lonydd troellog sy’n gyforiog o flodau, neu ar hyd llwybr troed. Wrth gyrraedd, fe welwch yr eglwys ganoloesol hon yn sefyll ar lethrau’r Grwyne Fawr, yn edrych heibio cwm bychan at lethrau Mynydd Pen-y-Fâl yr ochr draw.