Sanctaidd seeks new Chair

Published: Friday, September 4, 2015

 

Rhoi dyfodol gwell i fannau addoliad yng Nghymru: Giving places of worship in Wales a better future.

SanctaiddAn exciting opportunity has arisen for the right individual to Chair Sanctaidd.

Sanctaidd is a charitable organisation evolving from Churches Tourism Network Wales. Sanctaidd will develop its current work to provide comprehensive support for all places of worship.

If you have an interest in the significance of places of worship in Wales and our ecclesiastical built heritage, have ideas, enthusiasm and some spare time, please email john@sanctaidd.org for more details.

 

Mae cyfle cyffrous wedi dod i’r fei, ar gyfer yr unigolyn iawn, i Gadeirio Sanctaidd.

Mae Sanctaidd yn sefydliad elusennol sydd wedi esblygu o Rwydwaith Twristiaeth Eglwysi Cymru. Bydd Sanctaidd yn datblygu ei waith cyfredol er mwyn darparu cefnogaeth gynhwysfawr i fannau addoliad o bob math.

Os oes gennych ddiddordeb yn arwyddocad mannau addoliad Cymru, a threftadaeth ein adeiladau eglwysig, yn llawn syniadau, brwdfrydedd fyrlymus a pheth amser sbar, yna anfonwch e-bost at john@sanctaidd.org er mwyn derbyn rhagor o fanylion.